DHL FAMILY

เติมความสุขให้คุณคนพิเศษ

ครั้งแรกกับกิจกรรมซัมเมอร์ พาราไดซ์

 

ขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วสนุกกับเรา

DHL Express ขอแจ้งให้ท่านทราบว่ามีผู้โชคดีครบจำนวนแล้ว จึงขอปิดรับการลงทะเบียนครับ

 

DHL FAMILY

เติมความสุขให้คุณคนพิเศษ

ครั้งแรกกับกิจกรรมซัมเมอร์ พาราไดซ์

รับฟรี! บัตรเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 

สำหรับลูกค้าดีเอชแอล 100 ท่านแรก ที่ลงทะเบียนกับเรา ตั้งแต่วันนี้ถึง 29 พ.ค. 58 หรือจนกว่าบัตรจะหมด

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 2 มิ.ย. 58 ผ่านทาง

รับฟรี! บัตรเอ็นเตอร์เทนเมนต์ 

สำหรับลูกค้าดีเอชแอล 100 ท่านแรก ที่ลงทะเบียนกับเรา ตั้งแต่วันนี้ถึง 29 พ.ค. 58 หรือจนกว่าบัตรจะหมด

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 2 มิ.ย. 58 ที่

shipping.dhl.co.th/dhlfamily/summerparadise